Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Живојиновић Драгић, Хрисовуља краља Стефана Душана хрусијском пиргу о поклону села Гаидарохора 1345, индикт 13, јануар 1 / Živojinović Dragić, Chrysobull of Emperor Stefan Dušan to tower of Chrusija (Saint Basil) about the present of the village Gaidarochori. 1345, indiction 13, January 1PDF 

Sommaire
Le roi Dušan, sur intervention de l’higoumène de Chilandar Arsenije et de son père spirituel, le bašta Amfilohije, offre au pyrgos de Chrysè le village de Gaidarocho-rion sis dans la vallée de la Struma, avec tous ses hameaux, ainsi qu’un moulin sis dans le village Marmarion, à proximité d’un moulin à eau appartenant déjà à Chi-landar. Ce moulin, nouvellement offert devait devenir, par la suite, l’objet d’un long litige entre les moines hagiorites serbes et bulgares. Suit une description déta-illée des limites du nouveau bien qui est exempté de tous impôts et toutes redevan-ces. Ce chrysobulle a été délivré le 1er janvier 1345 et rédigé par le logothète Hrs. Ce document, très vraisemblablement une copie authentique des années 70 du XIVe siècle, a depuis disparu des archives de Chilandar et ne subsiste que sous for-me de photographies.