Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης μον., Το μετόχι της μονής Παντοκράτορος στον Λογγό και το Πιτζακονήσι: Συμβολή στην ιστορία των αγιορειτικών μετοχίων και στην ετυμολογία των τοπωνυμίων της Χαλκιδικής

Νιχωρίτης Κωνσταντίνος, Η επίδραση του Αγίου Όρους στην παιδεία των ορθοδόξων Σλάβων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας

Κυριαζής Παύλος, Μακεδονία - Άθως

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Sourd Jean-Michel, Etude sur les fondateurs dans la peinture murale des églises conventuelles de la Sainte Montagne de l’ Athos. Iconographie-Esthétique-Fonction

Γόνης Δημήτριος, Ταυτισμός ή μη του μοναχού Ρωμανού και του μοναχού Ρωμύλου

Преп. Нил Мироточивый, Посмертные вещания Преподобного Нила Мироточивого Афонского / St. Nile the Myrrh-streaming, Posthumous prophecies of the Monk Nile the Myrrh-streaming Athos

(Преп. Нил Мироточивый), Посмертные вещания Преподобного Нила Мироточивого Афонского / St. Nile the Myrrh-streaming, Posthumous prophecies of the Monk Nile the Myrrh-streaming Athos