Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Pyatnitsky Yuri, The Portable Mosaic Icons from Vatopedi, Mount Athos

Nigdelis Pantelis, From the Coast of Ionia to Mount Athos. Decrees from Iasos in the Royal Library in Copenhagen and the Archives of the Monastery of Xeropotamou

Пятницкий Юри, Список иконы "Богоматерь Млекопитательница" из скита Святого Ильи на Святом Афоне в коллекции Государственного Эрмитажа / Pyatnitsky Yuri, A copy of the icon "The Virgin Galaktotrophusa" from St. Elijah's Skete on St. Athos in the collection of the State Hermitage Museum

Himmerkurs F. - Zachariadis P. - Reischmann T. - Kotsopoulos D., The basement of the Mount Athos peninsula, northern Greece: insights from geochemistry and zircon ages

Λιάκος Δημήτριος, Τα λιθανάγλυφα του Αγίου Όρους

Τσιγάρας Γεώργιος, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος: το έργο τους στο Άγιον Όρος (1752-1783)