Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Constas Maximos Monk, Tranfsigured in the Night. Elder Aimilianos of Simonopetra

Marković Miodrag, Serbia in Byzantium – the patronage of Serbian ktetors in the Byzantine empire

Γκιολές Νικόλαος, Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Ιερού Βήματος του Καθολικού της Ιεράς Μονής Διονυσίου

Βούρος Γιάννης, Το ναΰδριο του καθίσματος της Παναγίας Πορταΐτισσας Ιεράς Μονής Ιβήρων

Παζαράς Θεοχάρης, Βυζαντινά γλυπτά από το κελί του Ραβδούχου στο Άγιον Όρος

Марковић Миодраг, Хиландар и живопис у црквама његових метоха - пример светог Никите код Скопља / Marković Miodrag, Chilandar and wall paintings in the churches of its metochions– the example of St Nicetas near Skopje

Марковић Миодраг, Илустрације патеричких прича у припрати хиландарског католикона / Marković Miodrag, The Illustrated Stories of Monks’ Lives in the Narthex of the Hilandar Katholikon