Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Διατύπωσις Τυπικών Διατάξεων του Αγίου Όρους

Νικολακάκης Δημήτριος (επιμ.), Αι Κανονιστικαί Διατάξεις του Αγίου Όρους (1930-2014)

Святогорский Устав церковного последования / Athonite Typikon of church service

Αγιορειτική Φωτοθήκη, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης. Η ανακομιδή των λειψάνων του (Φωτογραφικό Λεύκωμα)

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης. Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της Απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912)

Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης. Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της Απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912). 
Θεσσαλονίκη 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χρυσοχοΐδης Κρίτων, Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης (δοκίμιο για την έρευνα της περιόδου)

Μουζάκης Δημήτριος, Το Άγιον Όρος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Βασίλειο: η θεσμική οργάνωση

Παπουλίδης Κωνσταντίνος, Το Άγιον Όρος στο επίκεντρο των Διεθνών Ανταγωνισμών

Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης (Νικολόπουλος), Το Άγιον Όρος κατά την περίοδο του Μακεδονικού αγώνος

Λιβανός Νικόλαος, Η απελευθέρωση του Αγίου Όρους: 2 Νοεμβρίου 1912

Παπάγγελος Ιωακείμ, Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος το 1912, μέσα από αγιορειτικά έγγραφα

Γέρων Θεόκτιστος Δοχειαρίτης, Τα αγιορείτικα μετόχια στα χρόνια της Απελευθέρωσης του Όρους

Λιβανός Νικόλαος, Αθωνικές έρευνες και αθωνίτες λόγιοι στο β´ μισό του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, Αγιορειτικός πνευματικός βίος στις αρχές του 20ού αιώνος

Θεοχαρίδης Πλούταρχος, Ο δομημένος χώρος και η Αρχιτεκτονική στο Άγιον Όρος στην εποχή της Απελευθέρωσης (1912)

Μπονόβας Νικόλαος, Η αγιορείτικη ζωγραφική στις απαρχές του 20ού αιώνα

Λιάκος Δημήτριος, Η τέχνη στον Άθω: μαρμαρογλυπτική, ξυλογλυπτική, μεταλλοτεχνία, κεντητική

Αλυγιζάκης Αντώνιος, Η βυζαντινή μουσική στον ΆΘω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου Όρους (Άθω) – 31η Οκτωβρίου 1911

Το Ιερόν Ψήφισμα του Αγίου Όρους – 1913

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Καλλιανός Κωνσταντίνος π., Τα αθωνικά μετόχια των βορείων Σποράδων και η συμβολή τους στην ορθόδοξη πνευματική διαμόρφωση των νησιωτών

Pavlikianov Cyril, Medieval Slavic Acts from Mount Athos (1230-1734)