Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

Προβατάκης Θεοχάρης, Άγιον Όρος

Βιτάλης Φιλάρετος αρχιμ., Το Άγιον Όρος έναντι του Ρωμαιοκαθολικισμού

Κουτσούκος Ιωάννης, Μελετήματα: Ι. Η μονή Μεγίστης Λαύρας. Συμβολαι εις τα περί της ιδρύσεως της Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους. Χιλιετηρίς 963-1963, ΙΙ. Η μονή Καρακάλλου

Соловјев Александар и Мошин Владимир, Грчке повеље српских владара / Solovjev A. - Mošin V.A., Greek Charters of Serbian Rulers / Ελληνικά προστάγματα Σέρβων ηγεμόνων

Stavrou Theofanis, Russian Policy in Constantinople and Mount Athos in the nineteenth century

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Muresu Marco, Un esempio di “relazioni internazionali” nel mediterraneo mediobizantino: il monastero degli Amalfitani al Monte Athos (Grecia)

Muresu Marco, Lo sviluppo del monachesimo athonita dalle prime forme anacoretiche alle riforme di S. Atanasio (IX-X secolo)