Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Суботић Гојко - Миљковић Бојан - Дудић Никола, Натписи манастира Хиландара. Том први XIV-XVII век / Subotić Gojko - Miljković Bojan - Dudić Nikola, Inscription of the monastery of Hilandar. Vol. 1, 14th-17th. c.

Θεόκλητος Διονυσιάτης μοναχός, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο βίος και τα έργα του, 1749 - 1809

Στέφανος Κελλιώτης ιερομόναχος, Λεύκωμα του Αγίου Όρους Άθω, μετά 52 καλλιτεχνικών εικόνων και ιστορικών σημειώσεων / L’hiéromoine Étienne Kelliotès, Album du Mont-Athos avec 52 clichés artistiques & de notes historiques

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

Προβατάκης Θεοχάρης, Άγιον Όρος

Βιτάλης Φιλάρετος αρχιμ., Το Άγιον Όρος έναντι του Ρωμαιοκαθολικισμού

Κουτσούκος Ιωάννης, Μελετήματα: Ι. Η μονή Μεγίστης Λαύρας. Συμβολαι εις τα περί της ιδρύσεως της Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους. Χιλιετηρίς 963-1963, ΙΙ. Η μονή Καρακάλλου

Соловјев Александар и Мошин Владимир, Грчке повеље српских владара / Solovjev A. - Mošin V.A., Greek Charters of Serbian Rulers / Ελληνικά προστάγματα Σέρβων ηγεμόνων