Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Κουρίλας Ευλόγιος μητροπ., Αγιορειτικά μελετήματα

Αγαπητός Θεόδωρος, Εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία: Ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήσεις γης του Αγίου Όρους

Τσιρώνης Γεράσιμος-Γεώργιος ιερομ., Συμφωνίες και αποκλίσεις των αγιορειτικών Τυπικών του ιθ´ αιώνος (Διονυσίου, Φιλοθέου, Αγίου Παύλου και Κωνσταμονίτου) προς την έντυπη παράδοση του αγιοσαββιτικού Τυπικού

Παπάζογλου Απόστολος, Οι Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου Όρους (Ἄθω) του 1912