Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Μαρινάκης Θεοφύλακτος αρχιμ., Θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στο Άγιον Όρος

Αγιορειτική Βιβλιοθήκη, Μηνιαίον εκκλησιαστικόν και θρησκευτικόν περιοδικόν. Έτος ΚΣΤ´ (1961)

Χατζηγάκης Παναγιώτης, Άγιον Όρος

Πάππας Βασίλειος, Αφανείς Αγιορείτες στον Μακεδονικό Αγώνα

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Adashinskaya Anna, The join cult of St. Simeon and St. Sava under Milutin. The monastic aspect

Ченцова Вера, Ктиторство и царский титул: Россия и Хиландарский монастырь в XVI в. / Tchentsova Vera, Donoration and royal title: Russia and the Ηilandar Monastery in the 16th century.