Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Πλούτογλου Νόπη – Παζαρλή Μαρία, Όρους Άθω, Γης και Θαλάσσης Περίμετρον. Χαρτών μεταμορφώσεις

Ploutoglou Nopi – Pazarli Maria (ed.), Holy Mount Athos. Metamorphoses on Maps

Masnic Mirjana, The icon of the Holy Virgin Vatopedini with a portrait of Voevoda Ioan Radul

Sofragiu Petru, The Mural Paintings of the Exonarthex of Vatopedi Monastery’s Katholikon

Трифонова Александра, Неизвестна двуредова икона с Благовещение и три сцени с чудотворните ватопедски богородични икони от Анхиало (ΧΙΧ в.) / Trifonova Alexandra, An Unknown Icon with the Annunciation and Three Scenes with the Miracle-working Icons of Virgin from Vatopedi Monastery in Pomorie (Anchialos)

Трифонова Александра, Икона на св. Атанасий Атонски с житийни сцени и светци от Мелник (1757 г.) / Trifonova Alexandra, An Icon of St Athanassios the Athonite with Life Scenes and Saints from Melnik (1757)