Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Χρυσάφης Ιωάννης, Κάρολος και Άγιον Όρος
PDF 

Κότσιανος Στέφανος, Το απαλλοτρίωτον των εκτός του Αγίου Όρους κειμένων ακινήτων των ιερών μονών της χερσονήσου του Άθω
PDF 

Καραγιώργος Φώτιος, Ανακατασκευή και μερική αναστήλωση της Ι. Καλύβης «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ι. Μ. Αγίου Παύλου

 


Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Миљковић Бојан, Светогорски Манастири / Miljković Bojan, Holy Mountain Monasterieshttps://pravoslavnarec.com/proizvod/svetogorski-manastiri/
For orderings: pravoslavnarec@yahoo.com

Η μονογραφία του Dr. Bojan Miljković τυπώθηκε παράλληλα στα σερβικά και αγγλικά, με περίληψη στα ελληνικά. Παρουσιάζονται τα μοναστήρια του Άθω, η ιστορία τους, η τέχνη τους ανά

Pavlikianov Cyril, Medieval Greek and Slavic Documents of the Athonite Monastery of Hagiou Pavlou (St. Paul) (1010-1580)
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Έγγραφα, Αρχεία, Μονή Αγίου Παύλου
Keywords: Acts, Archives, Monastery of St Paul, Greek medieval history, Serbian medieval history

The book offers the reader a diplomatic edition with historical and topographical comment of the medieval Greek and Slavic (prevailingly Serbian) documents kept in or referring to