Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Mureșan Dan Ioan, Zographou and the transfer of the Bulgarian imperial idea in Moldavia

Manoussacas M., Six documents athonites tirés des archives de la Communauté Grecque de Venise

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Ζαχαρίας μοναχός Ξηροποταμηνός, Αναζητώντας τα ίχνη του Πάτρικ Λη Φέρμορ στο Άγιον Όρος: στην ιερά μονή Ξηροποτάμου

Kalpakis Dimitrios, Church and Productive Space from late Byzantium to the Ottoman reality: the case-study of athonite estates

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Στρατής Δημήτριος π., Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός (1772-1851). Βιογραφία – Εργογραφία

Μαμαλούκος Σταύρος, Το οικοδομικό συγκρότημα της Αθωνιάδος Ακαδημίας. Η αρχιτεκτονική του μνημείου και μερικές σκέψεις για την αποκατάστασή του