Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Γετίμη Ζωή, Αλιεία. Μια οικονομική δραστηριότητα των παροίκων στα αθωνικά κτήματα κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδοPDF 

Getimi Zoe
La pêche. Une activité économique des parèques des domaines athonites à la fin de l'époque byzantine.
Aux documents des monastères du Mont Athos on trouve beaucoup

Γετίμη Ζωή, Γυναίκες στην αγροτική κοινωνία του 14ου αιώνα. Η μαρτυρία των αγιορειτικών εγγράφων
PDF 

Getimi Zoe, 
Femmes de la société rurale du XIVe siècle. 

Le témoignage des documents du Mont Athos Aux documents des monastères du Mont Athos en trouve beaucoup d’informations pour la position de la femme dans la société rurale du

Παζαράς Νίκος, Παλαιολόγειος κεντητός επιτάφιος από την ιερά μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους
PDF 

Pazaras Nikos, 
Palaeologan embroidered epitaphios from the Holy Monastery of Xeropotamou on Mount Athos

The treasury of the Xeropotamou Monastery on Mount Athos preserves an embroidered epitaphios, measuring 154 x 102 cm. This "supreme veil", as