Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Καλομοιράκης Δημήτριος, Η τετραπλή “Καινή” ανάγνωσις της ιστορήσεως του Πρωτάτου

ΦραντζήΜαρία, Τα χειρόγραφα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στις Βιβλιοθήκες

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Στογιόγλου Γεώργιος, Αγιορείτες Νεομάρτυρες

Rakic Zoran, The eighteenth century wall paintings in the Chilandar monastery – Iconographic and stylistic characteristics

Dragova Nadejda, Die Rolle des Athos ale Kulturzentrum des Balkansvölker