Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

Pavlikianov Cyril, Acta Graeca Monasterii Karakallou in Monte Atho (1294-1821). The Greek and Slavic Archives of the Athonite Monastery of Karakallou and Selected Greek Translations of Ottoman Documents
PDF 

Радић Радовој, «Хиландарска звона су утихнула 1491. године / Radić Radovoj, Hilandar's bells fell silent in 1491PDF 

Радић Радовој, О боравцима византијског цара Јована V Палеолога на Светој Гори / Radić Radovoj, On the stays of the Byzantine emperor John V Paleologus on Mount AthosPDF 

Johnson Christopher, The Way of an English Pilgrim: Gerald Palmer's Lifelong Athonite Pilgrimage

Johnson Christopher, The 'Mystical Mundane' in Fr. Nikon of Karoulia's Letters to Gerald Palmer


PDF 

Krsmanović Bojana, Mount Athos and political thought in the slavic world

PDF 


Summary
The topic of Mount Athos and political thought in the Slavic world can be approached in two ways. On the one side, it is by perceiving the role, importance and influence that Mount Athos had, as