Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Ανδρέας μον. Αγιορείτης (Θεοφιλόπουλος), Οδηγός Αγίου Όρους Άθω

Ιωσήφ μοναχού, Πατερικαί μορφαί Νέας Σκήτης

Χρυσόστομος Λαυριώτης αρχιμ., Ο ησυχασμός του αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Γόνης Δημήτριος, Τα μετόχια της μονής Δοχειαρίου στη Μάνη

Πατάπιος μον. Καυσοκαλυβίτης, Από τα Πάτρια στην Αθωνιάδα του μοναχού Ιακώβου Νεασκητιώτου (19ος αιώνας): Η καταγραφή της αθωνικής ιστορίας από τους Αγιορείτες λογίους

Πατάπιος μον. Καυσοκαλυβίτης, Ο αγιορείτης ιερομόναχος Διονύσιος ο εκ Φουρνά και το εικονογραφικό του έργο. Οι νεότερες έρευνες. Οι τοιχογραφίες του Κυριακού της Σκήτης Καυσοκαλυβίων