Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Αγγελής Τιμόθεος αρχιμ., Πτυχές της ιστορίας του μετοχίου της Αναλήψεως της ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα Αττικής


PDF 

Αλ Χαουρανί Μιλχίμ αρχιμ., Παπα-Ισαάκ Αγιορείτης (Ατάλλα)
PDF 

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Chitwood Zachary, Idiorrhythmic Inquest: Sylvester, Patriarch of Alexandria, Jeremiah II, Patriarch of Constantinople, and the Mission to Restore Communal Monasticism on Mount Athos in the 1570s

PDF 

Summary / Περίληψη
Over the second half of the sixteenth century, a new form of monasticism, idiorrhythmia (“living according to one’s own devices”), seemed to be spreading across the Orthodox monasteries of the Eastern Mediterranean. The communal regime practiced for centuries in the venerable monasteries of the East was gradually

Sullivan Alice Isabella, Donors and Donations in Sixteenth-century Wallachia and Moldavia
PDF 

Summary / Περίληψη
In the post-Byzantine period, the rulers of the north-Danubian principalities of Wallachia and Moldavia, through their monetary gifts and donations, played central roles in the continuation of religious life within and beyond the borders of their domains. This essay charts the patterns of patronage of two key donors – Neagoe Basarab of Wallachia (r. 1512–1521) and Peter Rareș of Moldavia (r. 1527–1528; 1541–1546) – in order to

Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023