Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Герд Лора, Русский Афон 1878-1914. Очерки церковно-политической истории / Gerd Lora, Russian Athos 1878-1914. Sketches of church political history

Νιχωρίτης Κωνσταντίνος, Η επίδραση του Αγίου Όρους στην παιδεία των Βουλγάρων

Καρδαράς Χρήστος, Το μοναστηριακό ζήτημα στη Ρουμανία (β´ ήμισυ 19ου αι.) Η αντίδραση των Πατριαρχείων και η στάση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων

Βαρβούνης Μανόλης, Αγιορείτες Κολλυβάδες και φιλοκαλισμός στη Σάμο (18ος-19ος αι.)

Γούσιος Βασίλειος, Τα σχέδια του Δεινοκράτους περί της Αλεξανδρείας του Άθωνος

Καρδαράς Χρήστος, Το Άγιο Όρος κατά τη γερμανική κατοχή

Χανή-Μωυσίδου Βαΐτσα, Είναι ανθελληνικό το πνεύμα του Παϊσίου Χιλανδαρινού στη “Σλαβοβουλγαρική ιστορία”;