Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Παλαμηδά-Ευθυμιάδου Θεοδώρα, Ιερά Μητρόπολη Λήμνου και Άγιον Όρος

Anghelou Alkis, J.D. Carlyle’s Journal of Mount Athos

Hunt Philip, Άθωνος Όρος. Περιγραφή των Μοναστηρίων και των Βιβλιοθηκών του Αγίου Όρους (εκ των παρατηρήσεων του κυρ. Χούντ)

Russell Li, A Discursive Gaze on the Holy Mountain: Early Nineteenth-century British Military Explorers on Mount Athos

Demircan Yasemin, XV-XVII. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Hâkimiyetinde Limni Adası Manastırlarının Durumu / Demircan Yasemin, The State of the Monasteries on Lemnos Island under Ottoman Rule during the XV-XVII. Centuries