Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Τσιγάρας Γεώργιος, Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Τιμίου Προδρόμου της Μονής Φιλοθέου

Συμεών αρχιμ. Κωνσταμονίτης, Ιστορική αλήθεια ήτοι έλεγχος των υπό του Γέροντος Ιεροθέου Δοχειαρίτου δημοσιευθέντων εν βιβλιαρίω υπό τον τίτλον «Μονύδριον του Καλλιγράφου»

Rigo Antonio, La Διήγησις sui monaci athoniti martirizzati dai latinofroni (BHG 233) e le tradizioni athonite successive: alcune osservazioni

Rigo Antonio, Il Synodikon dell’Ortodosia di Lavra (1400 circa)