Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Hill Arthur Sir, A Botanist on the Holy Mountain
PDF 

Delouis Olivier – Joassart Bernard, Stéphane Binon et le Mont Athos

PDF 

Summary
Stéphane Binon, a Belgian byzantinist, was killed in the Second World War in 1940, at the age of 32. His scientific work on Byzantine hagiography and

Πασχαλίδης Συμεών, O πρωτόλειος Λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη

PDF 

Πασχαλίδης Συμεών, Η Συλλογή της Φιλοκαλίας και το Αγιορειτικό περιβάλλον τηςPDF