Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

Κακούρη Βασιλική, Το τέμπλο του παρεκκλησίου του Τιμίου Προδρόμου στο κελλί του Διονυσίου του εκ Φουρνά, στις Καρυές του Αγίου Όρους


PDF 

Muskhelishvili David (ed.), Georgian Athonites and Christian Civilization
Contents

• David Muskhelishvili, His Holiness and Beatitude, Catholicos-Patriarch of All Georgia, Archbishop of Mtskheta and Tbilisi
and Metropolitan of Bichvinta and Tskhum-Abkhazia Ilia II, Introduction
• Edisher Chelidze, Merit of Georgian Athonites
• Metropolitan of Tchiatura and Sachkhere Daniel (Datuashvili), Georgian Athonites and

Παπάγγελος Ιωακείμ, Το "των αγίων μονών πασών φρούριον"


Λέξεις κλειδιά: Οχυρωτική, Μονή Μελισσουργείου, Κομίτισα, Μονή Ιβήρων, Πρώτος Ισαάκ, 14ος αιώνας

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Soustal Peter, Place names as a source for migration and settlement: continuity and change in Byzantine Chalkidiki

 


Περίληψη / Summary

Λόγω του μεγάλου αριθμού γραπτών ελληνικών εγγράφων έχουμε άριστη γνώση της μεσαιωνικής τοπωνυμίας της Χαλκιδικής. Όσον αφορά την ένταση και την τοπογραφία της μετανάστευσης και εγκατάστασης του σλαβικού πληθυσμού τον 7ο και 8ο αιώνα, έχει ενδιαφέρον σε ποιες περιοχές επιβίωσαν κάποια αρχαία τοπωνύμια στον Μεσαίωνα και δεν αντικαταστάθηκαν από σλαβικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μορφή των σλαβικών τοπωνυμίων δίνει μια υπόδειξη ως προς τη χρονολόγησή τους.