Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Παπαδημητρίου Παρασκευή – Trifonova Alexandra, Μονή Καρακάλλου. Εικόνες του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα

Στρατή Αγγελική, Μονή Καρακάλλου. Εικόνες του πρώτου μισού του 18ου αιώνα

Μερτζιμέκης Ν. – Σιώμκος Ν., Περί της ιστορίας του γρηγοριάτικου κελιού του Αγίου Τρύφωνα στις Καρυές Αγίου Όρους και του τοιχογραφικού του διάκοσμου

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Lacarriére Jacques, Mont Athos, montagne sainte

Άγιον Όρος. Φύση – Λατρεία – Τέχνη. Πρακτικά Συνεδρίων στα πλαίσια των παραλλήλων εκδηλώσεων της Εκθέσεως «Θησαυροί του Αγίου Όρους»

Burtchuladze Nana, Georgian Icons on Holy Mountain Athos

Shekriladze Irakli, Eqvtime Atoneli (Euthymius the Athonite): Reintegrated Great Mosaic