Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Fotić Aleksandar, From Mount Athos Stories: An Unusual “Union” between Hilandar and St Panteleimon in the 16th and 17th Centuries

Βαρέλλα Ευαγγελία, Ιατρικής επιστήμης ιαματοφόροι επίνοιαι. Υγειονομικά της Θεσσαλονίκης και του Άθω στους μέσους χρόνους

Παυλικιάνωφ Κύριλλος, Φαινόμενα καταστολής στο Άγιον Όρος κατά τους μέσους και υστεροβυζαντινούς χρόνους – ο ρόλος της Θεσσαλονίκης

Κουντουράκης Δημήτριος, Ο Ιβηρίτης ιερομόναχος Σπυρίδων Στογιάννος, εφημέριος του Αγίου Αθανασίου Σουφλίου

Ανώνυμος μον. Λαυριώτης, Οι εν Αγίω Όρει μνημονεύοντες και οι ζηλωταί, ήτοι πηγή διαφωτιστική περί Μνημοσύνου αποδεικνυομένη διά των θείων και ιερών Κανόνων και δικαιωμάτων της στρατευομένης Ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας

Κυριακούδης Ε.Ν., Η μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος, το 18ο αιώνα