Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Κασκαμτζή Παναγιώτα, Το μοναστηριακό ζήτημα στη Ρουμανία κατά το β´ μισό του 19ου αιώνα και οι επιπτώσεις του

Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλη, Παρατηρήσεις σε δύο αμφιπρόσωπες εικόνες της μονής Παντοκράτορος στο Άγιον Όρος

Vapheiades Constantine, Byzantine painting treatises: the case of Codex Panteleimoniensis 259

Stankovic Vlada, Beloved Son-In-Law: Charters of Byzantine Emperors to Hilandar after the Marriage of King Milutin with Symonis

Pavlikianov Cyril, Authentic Medieval Slavic Documents Kept in the Bulgarian Athonite Monastery of Zographou (1342-1572)

Soustal Peter, Wirtschaft und Handelsleben auf dem Heiligen Berg Athos