Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Σπυρίδων ή Αθανάσιος Λαυριώτης, Το κίβδηλον νόμισμα
PDF 

Κουρίλας Ευλόγιος Λαυριώτης, Το μωρόν άλας. Ο ανεκδοτολόγος ιατρός Σπυρίδων Καμπανάος Λαυριώτης ελεγχόμενος ως λογοκλόπος και πλαστογράφος
PDF 

Τζώρας Ανδρόνικος, Ξωτική Πολιτεία. Εικόνες από τον Άθωνα

PDF 

Λιάκος Ιωάννης, Μοναχός Θεοφάνης Πνατοκρατορινός. Ένας εξηγητής της προ Χρυσανθικής περιόδου


PDF 

Summary
Liakos Ioannis, 
Monk Theophanis Pantokratorinos, an exeget of the pre-Crysanthine period. 
The Chanting Art, as a creation of the general Greek musical culture seems to influence the musical events of the Balkan people, especially those who embraced the Orthodox Christian faith and

Πλατάρης Γεώργιος, Άγιον Όρος
PDF 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Ταχιάος Αντώνιος-Αιμίλιος, Επιδράσεις του Ησυχασμού εις την εκκλησιαστικήν πολιτικήν εν Ρωσία, 1328-1406

PDF 

Σίμων μον., Παπα-Μάξιμος. Ο άγιος πνευματικός και προσμονάριος της Πορταΐτισσας των Ιβήρων
PDF