Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Живојиновић Драгић, Повеља братског сабора манастира Хиландара о аделфатима за карејску келију светог Саве Јерусалимско 1332, јун 16, индикт 15 / Živojinović Dragić, Charter of the Brotherhood Assembly of Hilandar about the adelphates of the cell of St. Sava in Karyes


PDF 

Sommaire
La confrérie de Chilandar, avec à sa tête l’higoumène Gervais, délivre le 16 juin 1332 une charte par laquelle elle officialise sa décison de vendre au roi Stefan Du-šan, pour la somme de 1000 perpères, un adelphat pour l’entretien d’un kéliote (moine) dans l’Ermitage de Saint-Sabbas de Jérusalem à Karyès. Cet acte, le seul dans lequel le plus grand souverain médiéval serbe est mentionné sous son prénom vulgaire, se termine par la liste des frères qui ont pris cette décision.