Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Martin-Hisard Bernadette, La Vie de Georges l’Hagiorite (1009/1010-29 juin 1065). Introduction, traduction du texte géorgien, notes et éclaircissementsPDF 

Η παρούσα μετάφραση του γεωργιανού κειμένου του Βίου του Γεωργίου Αγιορείτη αποτελεί τη βάση για τη μελέτη των σχέσεων της βυζαντινής αυτοκρατορίας με το γεωργιανό βασίλειο των Βαγρατιδών κατά τον 11ο αιώνα, καθώς και για τη χρονολόγηση του Βίου, ιδίως για την περίοδο της παραμονής του Γεωργίου στον Άθωνα, και για τις θεσμικές σχέσεις της γεωργιανής εκκλησίας με το Πατριαρχείο Αντιοχείας. Παρουσιάζονται επίσης οι θρησκευτικές συζητήσεις μεταξύ Λατίνων και Αρμενίων στις οποίες συμμετείχε ο Γεώργιος στην Κωνσταντινούπολη το 1065. Το ζήτημα που αφορά τις διάφορες μεταφράσεις έχει μείνει ανοιχτό.