Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Јечменица Дејан, Поседи светогорског манастира Светог Пантелејмона у моравског Србији / Ječmenica Dejan, Possessions of the monastery of Saint Panteleimon in Moravian SerbiaPDF 

Keywords: possession, metochion, village, church, Monastery of St. Panteleimon, Mount Athos, Moravian Serbia, nobility, locating.

Dejan Ječmenica, 
Possessions of the monastery of Saint Panteleimon in Moravian Serbia

Founding of the metochion of Athonite Monastery of Saint Panteleimon at the territory of Moravian Serbia was a process that lasted approximately two decades. This endeavor can basically be

Vafeiadis Konstantinos, A reassessment of Middle Byzantine monumental painting on Mount Athos. Patronage, dating and stylePDF 

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Μανάφης Κ. & Πιτσινέλης Γ., Άγνωστος βίος του οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου εκ των νεοανευρεθέντων σιναϊτικών χειρογράφων


PDF 

Γαλλής Λεωνίδας, Το Άγιον Όρος. Εντυπώσεις - Ιστορία - ΘρύλοιPDF