Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Κόστιτς Έλενα, Η γραφή των «Αστραπάδων»


PDF 

Αγιορειτική Βιβλιοθήκη, Ιωάννης Ούγκλεσης. Δεσπότης των Σερρών και Μάρτυρας του Ορμενίου. 650 χρόνια από τη μάχη του Έβρου (1371-2021)Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Πάντος Δημήτριος, Ιωάννης Κομνηνός (Ιερόθεος Δρύστρας) 1657-1719. Ο βίος, το συγγραφικό έργο και η εκκλησιαστική και πολιτική του δράση
PDF 

Βιντζηλαίος Ευάγγελος, Η άνοδος προς τον Γολγοθάν και Πάσχα αγαλλιάσεως