Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Tchkoidze Eka, Το βιβλίο ως δώρημα προς τα μοναστήρια. Συμβολή στη μελέτη της λογιοσύνης της Μονής Ιβήρων


PDF 

Στο παρόν άρθρο μελετήθηκαν τα τρία λήμματα από το Συνοδικόν Βιβλίον που έχει γραφτεί στα γεωργιανά στη Μονή Ιβήρων για να καταγράψει τις όποιες δωρεές προς τη Μονή. Οι άνθρωποι με ιδιαίτερα σημαντική προσφορά έπρεπε να τιμώνται με τον κατάλληλο τρόπο μια φορά το χρόνο και με συγκεκριμένες ακολουθίες ανάλογα με το μέγεθος της προσφοράς. Τα λήμματα που αναφέρουν βιβλίο ως δώρημα είναι συνολικά τρία: αρ. 5, 22, 32. Και οι τρεις

Otkhmezuri Thamar, Searching for Euthymius the Athonite’s Autograph: cod. Iviron geo. 68.

PDF 

The article deals with a manuscript from the Iviron Monastery on Mount Athos, cod. Ivir. geo. 68, containing Georgian translations of Oratio 38 (In Nativitatem) by Gregory the Theologian and its

Otkhmezuri Thamar, Euthymius the Athonite and Commentaries on Gregory of Nazianzus’ Writings

 

The Commentary on Oratio 44 containing five explanations is not attested in Greek manuscripts of Gregory of Nazianzus’ works. Therefore, it can be suggested that this text could be a fragment from unknown Commentary on Or. 44 inserted into Georgian collection of Gregory’s sermons by Euthymius the Athonite. The distinct didactic character of the explanations probably makes clear Euthymius’ motivation for inserting this text, rather than another, into the collection. For him, a discourse on moral issues supported with examples and quotations from the Bible would be the best way to establish strong moral principles among his parish. The fact of translating the commentaries on the writings of Gregory of Nazianzus illustrates one more aspect of Euthymius the Athonite’s dedication as a translator: he was determined to acquaint Georgian reader with the latest developments of Byzantine culture and literature as quickly, consistently and accurately as possible. Basilius Minimus’ commentaries on Gregory of Nazianzus’ homilies written in the middle of the tenth century as well as the collection Sylloge dating back to the end of the tenth century were very popular in Byzantium. 
The fact that Euthymius translated the Commentary on Or. 38 created on the basis of the above-mentioned works attests Euthymius’ profound interest in the latest developments in Byzantine literature and his commitment to introducing these processes to Georgian readers. This also proves that the Georgian monastic center on Mt. Athos was actively involved in the contemporary cultural-literary life of Byzantium. 

მიქაბერიძე ავთანდილ, ათონის ივერთა მონასტრის საგანძურიდან, ქართული დიპლომატია / Mikaberidze Avtandil, From the Treasury of the Iviron Monastery of Mount Athos

The paper deals with a resumed study of the material, discovered, listed and recorded during the Georgian expedition in the lviron Monastery on Mount Athos in 1979-1983. It touches upon the New

Otsuki Yasuhiro, Monastic Property and the Imperial Taxation System - As Seen in Iviron DocumentsPDF 

Closing Note
 
In the reign of Tzimiskes, which existed between that of Nikephoros and Basileios, no novel was issued to regulate the “development of large estate”, which former emperors had been concerned about. 
However, it seems that this “lack”, which Ostrogorsky pointed out, was compensated for in a

Egedi-Kovács Emese, Un trésor inexploré entre Constantinople, le Mont Athos et le monde franc. Le manuscrit Athon. Iviron 463PDF 

Le codex Athon. Iviron 463 – manuscrit byzantin conservé au Mont Athos, qui est avant tout connu par les historiens de l’art grâce aux splendides miniatures qu’il renferme, et qui contient une version grecque abrégée du roman de Barlaam et Joasaph – se caractérise par une présentation singulière : tout au long de ses 135 feuillets, le texte grec est accompagné dans la marge d’une ancienne traduction française, qui diffère complètement, du point de vue philologique, de toutes les versions françaises connues. La haute qualité graphique de l’écriture mérite d’être soulignée, et plus encore le fait que la traduction a été exécutée directement à côté de son original. Plus en général, la documentation concernant cette traduction est assez limitée2 : en effet, en raison de la difficulté d’accès au manuscrit, elle n’a jamais connu d’édition, à l’exception de quelques fragments transcrits par Paul Meyer en 18863. C’est cette lacune que nous envisageons de

Egedi-Kovács Emese, Cadeau de fiançailles byzantin d’une princesse normande ? (cod. Iviron 463 [Lambros 4583])
The manuscript Iviron 463 contains the Greek version of the Barlaam and Joasaph Romance. Apart from the beautiful miniatures in the codex, it is also special because of a complete, heretofore not transcribed Old French translation running through the margin of the manuscript. The uncommon bilingual manuscript is of significant importance not only from the perspective of Old French philology but also from the perspective of linguistic and literary interactions between cultures. This paper examines the circumstances of the creation of the manuscript and the questions related to the commissioner in more detail.