Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Ζιβογίνοβιτς Μιριάνα, Επισκέψεις και παραμονές του αγίου Σάββα στη Θεσσαλονίκη

Μανούσακας Μανούσος, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων μονής Σταυρονικήτα

Korać Dušan, The newly discovered charters of Stefan Dušan for the monastery of Philotheou / Кораћ Душан, О новим повељама Стефана Душана манастиру Филотеју

Taidemuseo.fi, Bysantii elää. Athos vuorella / Taidemuseo.fi, Byzantium lives. Mount Athos

Piacenza Francesco, Monte Santo et Tasso

Цветковић Бранислав, Рукописни катехизис из манастира Св. Пантелејмона на Атосу / Cvetković Branislav, Manuscript catechism from the monastery of St. Panteleimon on Athos

Цветковић Бранислав, Есфигменска повеља Деспота Ђурђа Бранковића: Фантастична архитектура, Жича, Есфигмен или небески станови? / Cvetković Branislav, The Esphigmenou Chrysobull of Despot Djuradj Branković: Fantastic Architecture, Žiča, Esphigmenou or the Celestial Dwellings?