Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Nankivell Loch Joice, A fringe of blue. An autobiography


PDF 

Keywords: Ouranoupolis, Athos, Poland

‘Vivid and streightforward narrative of the WWII time-spice Eastern and SE Europe focusing on the Greek peninsula of Athos. How modern this book has become nowdays where once more refugees arrive in Greece in hundreds of thousands, and humanitarian organisations and volunteers need an inspiration to perform good-willingly and efficiently’.

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Γιαννόπουλος Εμμανουήλ, Νέα στοιχεία για το μουσικό έργο του μοναχού Μελετίου-Ματθαίου του Εφεσίου, Βατοπαιδινού (α’ μισό του 19ου αιώνος)


Γιαννόπουλος Εμμανουήλ, Αρσένιος ιερομόναχος Βατοπαιδινός "ο μικρός", "οὗ ἡ πατρίς ἡ Ἄνδρος νῆσος"


Sidiropoulos George, The Athos Peninsula. A Living Example of Continuity Over Time
Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

Λιάκος Ιωάννης, Τα μουσικά χειρόγραφα της μονής Παντοκράτορος
PDF 

Περίληψη
Η καταλογογράφηση των χειρογράφων, όπως είναι γνωστό, παρέχει άμεσα οφέλη τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στους φιλομαθείς

Λιάκος Δημήτρης, Κτητορική δραστηριότητα και δωρεές έργων τέχνης στο Άγιον Όρος (10ος - 16ος αι.): η "εικόνα" των επιγραφώνΠερίληψη
Οι περισσότερες από τις σωζόμενες επιγραφές σε κτίρια και έργα τέχνης του Αγίου Όρους μαρτυρούν την κτητορική και δωροδοτική δραστηριότητα ποικίλων προσώπων από τον 10ο αι. και εξής. Το δημοσιευμένο υλικό, γνωστό κατά κύριο λόγο από το θεμελιώδες corpus των Millet, Pargoire, Petit (1904), καθώς και άλλα νεώτερα

Cacouros Michel, Description des manuscrits grecs datés de la Monastère de Dionysiou
PDF