Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

ჭიჭინაძე ნინა, ათონის მთის ქართველთა ივირონის მონასტერი და მისი ხელოვენების რეპრეზენტაცია ტიმოთე გაბაშვილის "მიმოსლვა"-ში / Chichinadze Nina, Georgian Monastery of Iviron at Athos and Representation of its Arts in Timothe Gabashvili "Travels"PDF 

Chichinadze Nina, Η γεωργιανή μονή των Ιβήρων στον Άθωνα και η αναπαράσταση των έργων τέχνης αυτής στα "Ταξίδια" του Timothe Gabashvili

Η εργασία ασχολείται με το κείμενο του Timothe Gabashvili, Αρχιεπισκόπου του Kartli (Ανατολική Γεωργία), ο οποίος ταξίδεψε στο Άγιο Όρος την τρίτη δεκαετία του 18ου αιώνα. Τα "Ταξίδια" του αποτελούν μια από τις σημαντικές γραπτές πηγές για την ιστορία του Άθω στη μεταβυζαντινή περίοδο. Οι περιγραφές του Τιμόθεου με επίκεντρο τα έργα εκκλησιαστικής τέχνης που δωρίστηκαν από Γεωργιανούς ηγεμόνες και αριστοκράτες κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο στη γεωργιανή μονή των Ιβήρων, όπως αναφερόταν μετά τον 12ο αι. οι εύγλωττες περιγραφές των εκκλησιών που είδαμε και των ιερών αντικειμένων αποκαλύπτουν ενεργές σχέσεις μεταξύ του Άθωνα και του Γεωργιανού βασιλείου ακόμη και μετά τη δραματικά μειωμένη Γεωργιανή παρουσία στην Ιβήρων που ανατρέχει στον 14ο αι. Μεταξύ των περιγραφόμενων αντικειμένων είναι τα λειτουργικά κεντήματα, τα πολύτιμα μεταλλικά σκεύη και τα χειρόγραφα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη θαυματουργή εικόνα της Πορταΐτισσας, την ιστορία της, τα θαύματα που επιτελούνται από την εικόνα και μια πολύτιμη μεταλλική επένδυσή της που καλλιτεχνήθηκε κατά παραγγελία της γεωργιανής ευγενούς οικογένειας των Jakeli, ηγεμόνων του Samtskhe, στις αρχές του 16ου αι. Ο Timothe περιγράφει τις εντυπωσιακές τελετές στις οποίες συμμετείχε και τα διαφόρων τύπων εκκλησιαστικά έργα τέχνης που δωρίστηκαν από γεωργιανούς μονάρχες και ευγενείς και ενσωματώθηκαν στις διάφορες γιορτές και λειτουργίες. Τα ιερά αντικείμενα χρησιμεύουν ως μνημείο που φέρει πολύτιμες πληροφορίες για τους πνευματικούς δεσμούς μεταξύ του Αγίου Όρους και της Γεωργίας ανά τους αιώνες. 

The paper deals with the text of Timothe Gabashvili, Archbishop of Kartli (East Georgia), who traveled to Mount Athos in the third decade of the 18th century. His “Travels~ is one of the significant written sources for the history of Athos in post-Byzantine period. Timothe’s descriptions focusing on the works of church art donated by Georgian rulers and aristocrats in the post-Byzantine period to the Iviron – Monastery of Georgians, as it was referred to after the 12th c., eloquent descriptions of the seen churches and sacred objects reveal active relations between Athos and Georgian kingdom even after dramatically diminished Georgian presence in Iviron retraced back to the 14th c. Among the described objects are the liturgical embroideries, precious metal vessels and manuscripts. A special attention is paid on the miracle-working icon of the Portaitissa, its history, miracles performed by the icon and a precious metal repousse revetment executed by the order of Georgian noble family of Jakeli, rulers of Samtskhe, in the beginning of the 16th c. Timothe describes the impressive rituals attended by him and various type of church artworks donated by Georgian monarchs and noblemen incorporated into the various celebrations and services. The sacred objects serve as a meme bearing a precious information about spiritual links between the Holy Mount and Georgia throughout the centuries.