Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Миљковић Бојан, Светогорски Манастири / Miljković Bojan, Holy Mountain Monasterieshttps://pravoslavnarec.com/proizvod/svetogorski-manastiri/
For orderings: pravoslavnarec@yahoo.com

Η μονογραφία του Dr. Bojan Miljković τυπώθηκε παράλληλα στα σερβικά και αγγλικά, με περίληψη στα ελληνικά. Παρουσιάζονται τα μοναστήρια του Άθω, η ιστορία τους, η τέχνη τους ανά τους αιώνες και η σημερινή μοναστική κοινότητα και των 20 μοναστηριών. Μέσα από τα κεφάλαια, το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στην αγιορείτικη αρχιτεκτονική και τέχνη, τη μοναστική καθημερινότητα, την περίοδο της Τουρκοκρατίας καθώς και την περίοδο των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Εμπλουτίζεται με πάνω από 300 φωτογραφίες, εικονογραφήσεις και χάρτες, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη οπτική εντύπωση. Το εξειδικευμένο κείμενο και οι έγχρωμες φωτογραφίες εξαιρετικής ποιότητας καθιστούν τη μονογραφία «Μοναστήρια του Αγίου Όρους» μία από τις καλύτερες στον σερβόφωνο χώρο που πραγματεύεται αυτό το θέμα. 
Στοιχεία: Καλλιτεχνική εκτύπωση, δερματόδετο με οικολογικό δέρμα και χρυσοτυπία, σελ. 526.