Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Αγιορειτική Εστία (επιμ.), Άγιον Όρος. Κειμήλια Πρωτάτου


PDF 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χαιρετισμοί

Εισαγωγικά κείμενα
• Επιστημονική επιτροπή της Έκθεσης, «Άγιον Όρος - Κειμήλια Πρωτάτου». Έκθεση με ξεχωριστό πνευματικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο
• Γ. Τριανταφυλλίδης - Δ. Γουργιώτη, Η Μουσειογραφική, Μουσειολογική πρόταση για την υλοποίηση της Έκθεσης «Άγιον Όρος - Κειμήλια Πρωτάτου»
• Κ. Χρυσοχοΐδης, Η Διοίκηση του Αγίου Όρους. Ιστορικό διάγραμμα
• Πλ. Θεοχαρίδης, Οι Καρυές και η αρχιτεκτονική του Πρωτάτου
• Ευθ. Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες του ναού του Πρωτάτου

Κειμήλια της Έκθεσης (Κατάλογος)
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
1. Κ. Χρυσοχοΐδης, Το Ελληνικό Αρχείο
2. Β. Δημητριάδης, Οθωμανικά έγγραφα
3. Φλ. Μαρινέσκου, Ρουμανικά έγγραφα
4. Ι. Παπάγγελος, Οι σφραγίδες του Πρωτάτου

Β. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
1. Α. Τσελίκας, Τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του Πρωτάτου
2. Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Εικονογραφημένα χειρόγραφα

Γ. ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ
1. Αθ. Παλιούρας, Εικόνες της συλλογής Πρωτάτου
2. Ν. Νικονάνος, Ξυλόγλυπτα

Δ. ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ
1. B. Pitarakis, Έργα βυζαντινής μικροτεχνίας
2. Γ. Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Έργα μεταβυζαντινής μικροτεχνίας
3. Ι. Παπάγγελος, Καμπάνα του Πρωτάτου

Ε. ΑΝΘΙΒΟΛΑ (Μουσείο Μπενάκη)
Μαρία Βασιλάκη - Λήμματα: Ι. Βαραλής, Π. Μπενάτου, Τα σχέδια εργασίας των ζωγράφων μετά την άλωση - Τα σχέδια εργασίας των ζωγράφων της Γαλάτιστας και η Συλλογή Χαρακτικών και Σχεδίων του Μουσείου Μπενάκη

ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ