Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Живојиновић, Мирјана, Јеромонах Доротеј – игуман манастира Хиландара (1355-1360) и прот Свете Горе (1356–1366) / Živojinović Mirjana, Hieromnk Doroteus – Abbot of Hilandar Monastery (1355-1360) and Protos of Athos (1356–1366)

У науци се постављало питање да ли је јеромонах Доротеј, игуман манастира Хиландара од пре маја 1355. до 1360. године и прот Свете Горе од пре децембра 1356. до 1366. године, могао у исто време да буде на та два изузетно значајна положаја. На основу присуства и потписа монахâ Хиландара на актима прота Доротеја на месту које у Протату, припада игуману манастира Хиландара, затим на основу поређења потписа игумана Доротеја на акту братског сабора од 1359/1360. године и српских потписа прота Доротеја, као и његове бриге о словенским манастирима – Хиландару. 
Светом Пантелејмону и пријатељском Ватопеду, аутор је закључио да је реч о једном истом Србину – Хиландарцу, јеромонаху Доротеју. Томе у прилог говоре и приватно- правни акти игумана манастирâ Есфигмена (1037), Дохијара (после 1118) и Велике Лавре (1154) у којима се они спомињу као игумани свога манастира и проти Свете Горе. За игумана и прота јеромонаха Доротеја не располажемо таквим документом.