Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023

Κουρελάρου Βικέντιος, Ο Βίος, η Πολιτεία και τα θαύματα του αγίου Ιωσήφ του νέου, του Αγιορείτη και θαυματουργού, μητροπολίτη της Τιμισοάρας (1568-1656), μετά πλήρους ιεράς ακολουθίας και ΠαρακλήσεωςΠορφύριος ιερομ. Σιμωνοπετρίτης, Ιερά ακολουθία πλήρης μετά Παρακλητικού κανόνος του εν αγίοις πατρός ημών Ιωσήφ, μητροπολίτου Τιμισοάρας της εν Ρουμανία