Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

Λοβέρδου-Τσιγαρίδα Κάτια, Ανάγλυφα εικονίδια Αγίων στις παλαιολόγειες επενδύσεις εικόνων της μονής Βατοπεδίου. Σχέσεις γλυπτικής και μικρογλυπτικής


PDF 


Περίληψη
Στις υστεροβυζαντινές επενδύσεις εικόνων που διασώθηκαν
στην μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, πρωτεύουσα θέση κατέχουν εικονίδια με προτομές αγίων. Τα ανάγλυφα αυτά εικονίδια, τα κατασκευασμένα
πάνω σε αργυρά ελάσματα, που διακοσμούν τα πλαίσια επενδύσεων, προσφέρουν την δυνατότητα προσέγγισης της θρησκευτικής εικονιστικής γλυπτικής στην εποχή των Παλαιολόγων, της οποίας δεν σώζονται ικανά έργα. Από την μελέτη τους διαπιστώνεται
ότι η μικρογλυπτική ακολουθεί τάσεις ανάλογες με την βυζαντινή γλυπτική και έτσι μπορεί κανείς να προσεγγίσει την δεύτερη και μέσω της πρώτης.

Summary
In the late Byzantine revetments of icons from the Athonite monastery of Vatopedi we find small icons
with relief busts of saints. These small icons made of thin sheets of silver, worked in high or low relief who decorated the frames of the icons' revetments offer the possibility to approach the religious figural sculpture of the Palaiologan period. The study of this material proves that the microsculpture follows the sculpture of the time, and we can approach the second through the first.