Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Valzania Sergio, Stelle e satellitari
PDF 

... Μετά την πορεία του προσκυνητή προς το Σαντιάγο και τη Φραντσίτζενα, που είχαν δείξει πόσο ικανοποιητικό ήταν να κάνεις ταξιδιωτικά σχέδια ταξιδεύοντας στα μέρη που σκόπευες να καλύψεις και μεταδίδοντας από εκεί, η σαγήνη του Αγίου Όρους έγινε ακόμη πιο ισχυρή. Αρκετοί προσκυνητές έδειξαν αλληλεγγύη στην επιλογή αυτή και συνεργάστηκαν για την υλοποίησή της, συστήνοντάς με, μέσω της ελληνικής πρεσβείας στη Ρώμη, στον Ιωάννη Χρυσάφη, έναν Έλληνα που αποφοίτησε στην Ιταλία, ο οποίος συνηθίζει να επισκέπτεται τις εκπληκτικές μοναστικές κοινότητες και ο οποίος αποδείχθηκε ο αποφασιστικός μεσάζων για να αποκτήσουμε πρόσβαση στον Άθω, να λάβουμε τις απαραίτητες άδειες και να έχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και εκεί. Τον Νοέμβριο του 2005 έκανα μια επιθεώρηση εκεί και ήταν τόσο συναρπαστικό όσο ήταν να περπατήσω το πρώτο στάδιο της πορείας του Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα από το Roncisvalle στο Zubiri ενάμιση χρόνο νωρίτερα.

(Η παράγραφος αυτή ανήκει στο προηγούμενο κεφάλαιο του βιβλίου, εισάγοντας τον αναγνώστη στο κεφάλαιο Stelle е satellitari, όπου περιγράφεται το οδοιπορικό του περιηγητή στο Άγιον Όρος Άθω, το 2006).

Λέξεις κλειδιά: Άγιον Όρος, Περιήγηση, RAI

... Dopo il Cammino di Santiago e la Francigena, che avevano dimostrato quanto fosse appagante realizzare programmi di viaggio spostandosi nei luoghi dei quali ci si intendeva occupare e trasmettendo da lì, la seduzione del Monte Athos si fece ancora più potente. Alcuni pellegrini si dimostrarono solidali con la scelta e collaborarono a realizzarla facendomi conoscere, tramite l'ambasciata greca di Roma, Joannis Crisafis, un greco che si è laureato in Italia, che frequenta abitualmente le comunità monastiche attonite e che si è rivelato il tramite decisivo per accedere all' Athos, ottenere le autorizzazioni e ricevere il sostegno logistico necessari per realizzare anche lì il nostro programma. Nel novembre del 2005 feci un sopralluogo in loco e fu emozionante quanto lo era stato percorrere la prima tappa del Cammino di Santiago da Roncisvalle a Zubiri un anno e mezzo prima. ...
(Questo paragrafo appartiene al capitolo precedente del libro, introducendo il lettore al capitolo Stelle е satellitari che segue, che descrive il diario del viaggiatore sul Monte Athos, nel 2006)

Parole chiave: Monte Athos, Pelegrinaggio, RAI