Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Βογιατζής Σωτήριος, Η Νότια Κόρδα της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος
PDF 

Η αρχιτεκτονική της Νότιας Κόρδας Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας Πρόκειται για ένα απλό επίμηκες κτήριο γενικών διαστάσεων 55Χ12μ διατεταγμένο με τον διαμήκη άξονά του από Ανατολή προς Δύση. Αποτελείται από ισόγειο και δυο ορόφους, ενώ στον πύργο υπάρχουν άλλοι δύο ακόμα όροφοι. Στην πτέρυγα αυτή υπάρχουν ενσωματωμένα δύο παρεκκλήσια, του Αγίου Βασιλείου και των Αγίων Πάντων. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και κρήνη σε ανεξάρτητο κτίσμα που συνδυάζεται με το «προσφοριό» της μονής Αναλυτικά οι κύριες οικοδομικές φάσεις είναι: α. 10ος αιώνας. Κατασκευή του κάστρου. β. 1634. Κατασκευή της κρήνης με τη δεξαμενή της, αλλά όχι του προσφοριού που είναι μεταγενέστερο. γ. 1669. Κατασκευή του παρεκκλησίου των Αγίων Πάντων σύμφωνα με την αντίστοιχη κτητορική του επιγραφή. γ. 18ος αιώνας. Κατασκευή του κτηρίου της κόρδας το 1769 σύμφωνα με την κεραμοπλαστική επιγραφή της βόρειας όψης. δ. 1874. Επισκευές και κατασκευή της πλακόστρωσης του ορόφου σύμφωνα με χρονολογία χαραγμένη σε μια από τις πλάκες.