Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Ανδρούδης Πασχάλης, Ζεύγος υστεροβυζαντινών ξυλόγλυπτων αναλογίων στη Μονή Βατοπεδίου Αγίου ΌρουςPDF 

Androudis Paschalis, A Pair of Late Byzantine Wooden Lecterns in the Monastery of Vatopedi of Mt Athos
Summary
In our study we present a pair of wooden lecterns, actually preserved in the new sacristy of the monastery of Vatopedi, Mt Athos. The lecterns were associated, by the athonite tradition, to Andronikos Palaiologos, the last Greek Despot of Thessaloniki, who sold the city to the Venetians in 1423. Each lectern is composed of an octagonal body, which contains twenty-four panels and stands on eight short legs. Each side contains tree panels, included within a frame sculpted with acanthus leaves in a high relief. The lecterns have a different iconographic program. The first one comprises twenty-three stanza (Οίκοι) of the Akathistos Hymn while the second, from which a panel is missing, contains seven scenes from the Old Testament, two panels with the Annunciation, οne panel with the Theotokos “True Vine”, a panel with the Apostles Peter and Paul carrying the model of a church and finally twelve panels with geometrical decorative patterns. The style of decoration of the lecterns, as well as their historical context suggests that the two wooden masterpieces were created in the first decades of 15th century, possibly after 1425 and in the framework of the partial renovation of the katholikon of the monastery of Vatopedi.