Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Περιοδικόν «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Μάρτιος Απρίλιος 1963, τεύχη 538-539 (Αφιέρωμα επί τη χιλιετηρίδι του Αγίου Όρους)

Περιεχόμενα

• Ποιμαντορική εγκύκλιος του Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονος

• Το Άγιον Όρος κέντρον ορθοδόξου χριστιανικής ακτινοβολίας

• Αι εν Θεσσαλονίκη επί τη χιλιετηρίδι του Αγίου Όρους εορταί

• Λαούρδας Βασίλειος, Από του θανάτου εις την ζωήν

• Οι κατά τας εορτάς της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους παραστάντες επίσημοι

• Χατζημιχάλης Νεκτάριος αρχιμ., Το μήνυμα του Αγίου Όρους προς τον σύγχρονον πνευματικόν κόσμον