Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

Παπαδόπουλος Στέλιος, Μικρά μελετήματα για το Άγιον Όρος


Παπαδόπουλος Στέλιος, 
Ανθρωπολογικά, Μουσειολογικά. Μικρά μελετήματα. 
Αθήνα 2003Μικρά μελετήματα για το Άγιον Όρος:

Οι κειμηλιακοί θησαυροί του Αγίου Όρους
Ο εθνογραφικός πλούτος του Αγίου Όρους
Από την ιστορία της Ορθοδοξίας
Ο χρόνος
Ο χώρος
Οι κειμηλιακοί θησαυροί του Αγίου Όρους
Η έκθεση στην Ι. Μονή Ξενοφώντος
Η οργάνωση των κειμηλιακών χώρων στη μονή Ξεονοφώντος
Οι χάρτινες εικόνες. Μια διαφορετική προσέγγιση
Μουσειολογική οργάνωση σκευοφυλακίου Ι. Μ. Ξενοφώντος