Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

Γουναρίδης Πάρης (επιμ.), Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ιστορία και Τέχνη


Γουναρίδης Πάρης (επιμ.), 
Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ιστορία και Τέχνη. 
Αθήνα 1999 

Gounaridis Paris (ed.), 
The monastery of Vatopedi. History and Art. 
Athens 1999


Οικονομίδης Νικόλαος, Μονή Βατοπεδίου. Τα προνόμια του ΙΑ´ αιώνα
Κράβαρη Βασιλική, Η περιουσία του Βατοπεδίου στον Άθω, 10ος-13ος αιώνες
Živojinović Mirjana, Les rapports entre Vatopédi et les moines Serbes à l’époque de la fondation du monastère Serbe de Chilandar
Lefort Jacques, La fortune foncière de Vatopédi hors de l’Athos avant la fin du XIIIe siècle
Laiou Angeliki, Economic Activities of Vatopedi in the Fourteenth Century
Maksimović Ljubomir, Σερβική εξουσία και το Άγιον Όρος κατά τα Βατοπεδινά χρυσόβουλλα του Στεφάνου Dušan
Μαυρομμάτης Λένος, Η σερβική πολιτική των προνομίων
Radić Radivoj, Η μονή Βατοπεδίου και η Σερβία στον ΙΕ´ αιώνα
Fotić Aleksandar, Dispute between Chilandar and Vatopedi over the Boundaries in Komitissa (1500)
Lamberz Erich, Βιβλιοθήκη και βιβλιογράφοι της μονής Βατοπεδίου στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Η περίπτωση του Καλλίστου
Καδάς Σωτήρης, Τα χειρόγραφα του σκευοφυλακίου. Πρώτη προσέγγιση της τέχνης τους
Korać Vojislav, Le trône extérieur de l’higoumène dans le katholicon de Vatopédi. Les parallèles dans l’architecture Serbe
Πολυβίου Μιλτιάδης, Ο ναός της Αγίας Ζώνης στη μονή Βατοπεδίου
Χατζηαντωνίου Φαίδων, Το κυριακό της Βατοπεδινής σκήτης του Αγίου Δημητρίου
Θεοχαρίδης Πλούταρχος, Ο πύργος της μονής του Καλέτζη (Κολιτσού)
Piatnitsky Yuri, The Portable Mosaic Icons from Vatopedi, Mount Athos
Ταβλάκης Ιωάννης, Η ζωγραφική του παλαιού ξυλόγλυπτου τέμπλου του καθολικού της μονής Βατοπεδίου (17ος αι.)
Todić Branislav, Τρεις σερβικές λειψανοθήκες στη μονή του Βατοπεδίου