Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Μπενέσεβιτς Β.Ν., Ειδήσεις περί των εν τω Βατοπεδίω και τη Λαύρα του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου ευρισκομένων ελληνικών κανονικών χειρογράφων / Бенешевич В.Н., Сведения греческих рукописях канонического содержания в библиотеках монастырей Батопеда и Лавры св. Афанасия на Афон