Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Vlyssidou Vasiliki, Remarks sur les relations de Saint Michel Maléïnos avec Nicéphore Phocas et Saint Athanase l’Athonite

Vlyssidou Vasiliki, 
«Remarks sur les relations de Saint Michel Maléïnos avec Nicéphore Phocas et Saint Athanase l’Athonite», Βυζαντινά 21 (2000), σ. 189-198. 
Θεσσαλονίκη 2000