Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Κύρου Δημήτριος, Οικονομικές συνδρομές των Μονών Ιβήρων, Κωνσταμονίτου και Παντοκράτορος του Αγίου Όρους σε Εκκλησίες και Σχολεία της Χαλκιδικής κατά την τελευταία εκατονταετία της Τουρκοκρατίας (1813-1912) (πληροφορίες από τους ανέκδοτους Κώδικες Ληψοδοσίας των Μονών