Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Χατζηφώτης Ιωάννης, Άθως, σύνορο με τον ουρανό


Χατζηφώτης Ιωάννης, 
«Άθως, σύνορο με τον ουρανό», Κριτικά Φύλλα 4 (1975), σελ. 312-321. 
Αθήνα 1975