Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Καλπάκης Δημήτριος, Για μια μακροσκοπική εξέταση του φαινομένου των μετοχίων: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις


Καλπάκης Δημήτριος, 
«Για μια μακροσκοπική εξέταση του φαινομένου των μετοχίων: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις», Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον Ορθόδοξο κόσμο: Τα Μετόχια, Πρακτικά Θ´ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 365-372. 
Θεσσαλονίκη 2015