Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Λάμπρος Σπυρίδων, Τά πάτρια του Αγίου Όρους
Λάμπρος Σπυρίδων,
«Τα πάτρια του Αγίου Όρους», Νέος Ελληνομνήμων 9 (1912)
σ. 116-161,
σ. 205-244
Αθήνα 1912