Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Θεοχάρη Μαρία, Αφιερωτικαί επιγραφαί επί αμφίων του Άθω


Θεοχάρη Μαρία, 
«Αφιερωτικαί επιγραφαί επί αμφίων του Άθω», 
Θεολογία 28 (1957), σ. 452-456 (+ φωτογραφίες). 
Αθήνα 1957