Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Κοντογιαννοπούλου Μαρία, Τα μαρμάρινα τέμπλα στη βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο. Κατασκευή - Μορφή - Διάκοσμος


PDF Λέξεις κλειδιά (αγιορειτικού θεματολογίου):
Πρωτάτο, Μεγίστη Λαύρα, Βατοπαίδι, Ιβήρων, Χιλανδάρι, Κουτλουμούσι, Παντοκράτορος, Ζωγράφου, Ξενοφώντος, Εσφιγμένου, Κελλί Εισοδίων Θεοτόκου Ραβδούχου, Παντοκρατορινό, Κελλί του Σαράβαρη, Κελλί Αγίου Προκοπίου, Σκήτη Αγίου Δημητρίου