Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Αγιορειτική Εστία, 6ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο, Περιλήψεις / Mount Athos Center, Sixth International Scientific Workshop. Summaries
PDF 

Περιεχόμενα

Robert W. Allison, Η μονή της Πτέρης και οι απαρχές της μονής Φιλοθέου
Robert W. Allison, The Lavra of Phteris and the origins of Philotheou Monastery

Maja Nikolić, Ο δεσπότης Στέφανος Λαζάρεβιτς και το Άγιον Όρος
Maja Nikolić, The Despot Stefan Lazarevič and Mount Athos

Vanessa R. de Obaldía, Οι γνώσεις που παρέχουν τα αρχαιότερα έγγραφα του οθωμανικού αρχείου της ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας
Vanessa R. de Obaldía, Insights into the Earliest Documents from the Ottoman Holdings of Simonopetra Monastery

Serhii Shumylo, Η Σκήτη του Προφήτη Ηλία του Αγίου Όρους και οι σχέσεις της με το μοναχισμό και τους Κοζάκους στα ουκρανικά εδάφη κατά το δεύτερο μισό του 18ου και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα
Serhii Shumylo, St. Elias Skete on Athos and its connections with monasticism and the Cossacks in the Ukrainian lands in the second half of the XVIII - first half of the XIX centuries

Eka Tchkoidze, Ένα πρώιμο ιβηρικό χειρόγραφο, το λεγόμενο Παράδεισος (977) και οι κολοφώνες του
Eka Tchkoidze, An early Georgian manuscript, the so-called ‘Paradise’ codex (AD 977) and its colophons

Εφραίμ Γκιβίσης - Εσφιγμενίτης αρχιμ., Ένα καλλιτεχνικό αποτύπωμα Αγιορειτών ζωγράφων του 17ου αιώνα. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Γεωργίου Προβάτας
Efraim Givisis - Esphigmenitis archim, An artistic imprint of Athonite painters of the 17th century. The painted decoration of Saint George of Provata’s area

Νεκτάριος Καλύβας αρχιμ., Η συνοδεία των Παπακυριλλαίων στην Νέα Σκήτη
Nektarios Kalyvas archim., The Brotherhood of the Papakyrillaioi at the New Skete

Κοσμάς μον. Σιμωνοπετρίτης, Ποιος ήταν ο Πανσέληνος; Η ταυτότητα του καλλιτέχνη του Πρωτάτου και ο καθορισμός των συνθηκών και του χρόνου της αγιογράφησης
Monk Kosmas Simonopetritis, Who was Panselinos? The identity of the painter of the Protaton and the task of determining the circumstances and time in which the paintings were created

Πατάπιος μον. Καυσοκαλυβίτης, Άγνωστες φορητές εικόνες των ιερομονάχων Διονυσίου του εκ Φουρνά και Παρθενίου του Σκούρτου
Monk Patapios Kavsokalyvitis, Unknown portable icons by the hieromonks Dionysios of Fourna and Parthenios Skourtos

Δημήτριος Κ. Αγορίτσας, Ο Ησυχασμός μεταξύ Αγίου Όρους και Κωνσταντινούπολης επί πρώτων Παλαιολόγων
Demetrios C. Agoritsas, Hesychasm between Mount Athos and Constantinople during the reign of the first Palaiologan Emperors

Δημήτριος Αν. Δίγκας, Το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στο κελλί του Αγίου Προκοπίου της μονής Βατοπεδίου και ο ζωγράφος Αντώνιος
Digkas An. Dimitrios, Τhe chapel of Saint John the Theologian, in the Saint Procopius’ cell, of Vatopedi Monastery and the painter Antonius

Σταύρος Ζαχαριάδης, «Ιερά Κεράμεια». Κεραμική από το Πηγάδι της Παναγίας, της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου
Stavros Zachariadis, “Holly pottery”. Terracotta vessels from the Well of the Virgin Mary, in the monastery of Vatopedi in Athos

Δημήτριος Ν. Θεοχάρης, Το Προχριστιανικό παρελθόν του Αγίου Όρους. Η συμβολή των επιγραφικών τεκμηρίων
Dimitrios N. Theocharis, The pre-Christian past of Mount Athos. The contribution of epigraphic evidence

Δημοσθένης Κακλαμάνος, Αγαπίου Λάνδου του Κρητός, Νέος Παράδεισος. Πηγές και μέθοδος εργασίας
Demosthenes Kaklamanos, Agapios Landos of Crete’s New Paradise. Sources and working method

Ιωάννης Ε. Καστανάς, Η εγκόλπωση του κανονικού καθεστώτος του Αγίου Όρους στην πολιτειακή δικαιοταξία
Ioannis E. Kastanas, The incorporation of Mount Athos’s canonical regime into the legal order of the state

Αντώνιος Κουτεντάκης, Η Δευτέρα της Διακαινησίμου στις Καρυές. Από τις χειρόγραφες πηγές στην σύγχρονη λειτουργική πράξη
Antonios Koutentakis, Monday in Bright Week at Karyes. From the manuscript sources to modern liturgical practice

Ιωάννης Λιάκος, Η ψαλτική παράδοση της μονής του Παντοκράτορος κατά την περίοδο 1800–1950 μέσα από τα μουσικά χειρόγραφα της βιβλιοθήκης της
Ioannis Liakos, The psaltic tradition of Pantokrator Monastery during the period 1800–1950 through the music manuscripts in its library

Θωμάς Μαφρέδας – Σταμάτιος Μπογιατζής – Δημοσθένης Αβραμίδης – Γιώργος Φακορέλλης – Σταμάτιος Αμανατιάδης – Γιώργος Καραγιάννης–  Ελένη Κουλουμπή, Αναγνώριση των υλικών και της τεχνικής της ζωγραφικής σε ανυπόγραφα έργα που αποδίδονται στον Διονύσιο του εκ Φουρνά και το εργαστήριό του
Thomas Mafredas – Stamatiοs Boyatzis – Dimosthenis Avramidis – Yorgos Facorellis – Stamatis Amanatiadis – George Karagiannis – Eleni Kouloumpi, Identifying materials and painting technique in unsigned panel paintings attributed to Dionysius of Fourna and his workshop

Ιωάννης Μπαρμπούτης, Αξιοποίηση ξυλείας Αγίου Όρους
Ioannis Barboutis, The utilization of the timber of Mount Athos

Αθανάσιος Ξενούδης, Κυριακός Μοναχός Ζαχαριάδης ο Ξηροποταμηνός (1856-1916)
Athanasios Xenoudis, Kyriakos monk Zachariadis, Xiropotaminos (1856-1916)

Εμμανουήλ Ξυνάδας, «Υποδείξεις» επί ψαλτικών ζητημάτων στο Τυπικό της ιεράς μονής Διονυσίου Αγίου Όρους και η μελοποιητική παραγωγή του διδασκάλου Ιωάσαφ Διονυσιάτου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Μονής
Emmanuel Xynadas, ‘Recommendations’ on matters of chant in the ‘Typikon’ of Dionysiou Monastery on Mount Athos and the compositions produced by the teacher Joasaph Dionysiatis to cover the monastery’s liturgical needs

Γιάννης Niehoff - Παναγιωτίδης, Τα παλαιότερα οθωμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους και το βυζαντινό δίκαιο
Jannis Niehoff - Panagiotidis, Τα παλαιότερα οθωμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους και το βυζαντινό δίκαιο

Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Η υπογραφή του Ευτυχίου στο Πρωτάτο. Δήλωση της παρουσίας του καλλιτέχνη ως αντανάκλαση του υλικού κόσμου
Anastasios Papadopoulos, The Signature of Eutychios in Protaton. A Declaration of the Artist’s Presence as a Reflection of the Material World

Ευάγγελος Αθ. Παπαθανασίου, Το μετόχι της Ι. Μ. Ιβήρων στη Σαμοθράκη (Ιστορία - Μνημεία)
Evangelos Ath. Papathanasiou, The metochion of Iveron Monastery on Samothrace (History - Monuments)

Θανάσης Σέμογλου, Ξανά στο Πρωτάτο. Εικονογραφικές επαναναγνώσεις της χορηγικής του ταυτότητας
Thanasis Semoglou, The Protaton revisited. Iconographic reinterpretations of the identity of its patron

Νικολέτα Τζάνη, Ο γάλλος ζωγράφος και γλύπτης Paul Jouve στον Άθω
Nikoleta Tzani, The French painter and sculptor Paul Jouve on Athos

Παναγιώτα Τζήκα, Μνήμη θανάτου: Διδασκαλία και βιώματα σύγχρονων Αγιορειτών Αγίων
Panagiota Tzika, The memory of death: the teaching and experiences of contemporary Athonite saints