Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Живојиновић Драгић, Простагма цара Стафана Душана хиландарском игуман Калинику [1348], индикт 1, јануар / Živojinović Dragić, Skopian Chrysobull of Emperor Stefan Dušan for the cell of St Sava of Jerusalem at Karyes (Hil. 31), 1348, indiction 1PDF 

Sommaire
En janvier 1348 - par conséquent lors de son séjour de neuf mois à l’Athos - l’em-pereur Dušan délivre à la demande des moines du monastère Saint-Jean-Le-Précur-seur sis sur le mont de Ménécée, près de Serrès, un prostagma destiné à l’ancien de la confrérie athonite serbe, kyr Kalinik, par lequel il lui ordonne de cesser d’impor-tuner le métoque des “Ménéciotes” à Esphagmenou, sur le Strymon, et de leur ren-dre les huit barques qu’il a usurpées. Ce document, dont l’original est depuis long-temps perdu, est conservé sous forme d’une copie entrée dans un cartulaire du mo-nastère de Ménécée, appelé “Codex B” et daté du XIVe siècle. Ce prostagma a vra-isemblablement été rédigé en deux exemplaires de sorte que chacune des parties en litige, serbe et grecque, a reçu une version dans sa langue.