Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Друга казивања о Светој Гори / The Holy Mountain – Further Thoughts and Studies / Νέες Διηγήσεις για το Άγιον Όρος
Друга казивања о Светој Гори 

The Holy Mountain – Further Thoughts and Studies 

Νέες Διηγήσεις για το Άγιον Όρος


Садржај / Contents / Περιεχόμενα

• Ферјанчић Божидар, Уводна Реч
Ferjančić Božidar, Introduction
Φεριάντσιτς Μπόζινταρ, Εισαγωγή

• Порфирије Ковиљски јером., Молитва Исусова
Porphirius of Kovilje hierom., The Prayer of Jesus
Πορφύριος Κόβιλσκι ιερομ., Η προσευχή του Ιησού

• Живојиновић Мирјана, Властелинство манастира Хиландара у средњем веку
Živojinović Mirjana, The Estates of Monastery of Chilandar in the Middle Ages
Ζήβοϊνοβιτς Μίριανα, Η κτηματική περιουσία της μονής Χιλανδαρίου στον Μεσαίωνα

• Биговић Радован, Хришћански егзистенцијализам Свете Горе у XIV веку
Bigović Radovan, Christian Existentialism on the Holy Mountain in the 14th Century
Μπίγκοβιτς Ράντοβαν, Ο χριστιανικός υπαρξισμός στο Άγιον Όρος τον 14ο αιώνα

• Радић Радивој, О боравцима византијског цара Јована V Палеолога на Светој Гори
Radić Radivoj, About the Visits of John Palaeologus, Emperor of Byzantium, to the Holy Mountain
Ράντιτς Ράντιβοϊ, Περί των επισκέψεων του βυζαντινού αυτοκράτοροα Ιωάννη Ε´ Παλαιολόγου στο Άγιον Όρος

• Спремић Момчило, Бранковићи и Света Гора
Spremić Momčilo, The Branković Family and the Holy Mountain
Σπρέμιτς Μόμτσιλο, Η δυναστεία των Μπράνκοβιτς και η μονή Χιλανδαρίου

• Фотић Александар, Пад Свете Горе под власт османлија
Fotić Aleksandar, The Fall of the Holy Mountain to the Ottoman Rule
Φότιτς Αλεξάνταρ, Η υποταγή του Αγίου Όρους στην εξουσία των Οθωμανών

• Петковић Сретен, О култу светогорских чудотворних икона у Русији
Petković Sreten, The Cult of Athonite Miracle-Working Icons in Russia
Πέτκοβιτς Σρέτεν, Η λατρεία των αγιορειτικών θαυματουργών εικόνων στη Ρωσία

• Томић Оливер, Београдски митрополит Симеон и његова хиландарска задужбина
Tomić Oliver, The Metropolitan of Belgrade Simeon and his Endowment in Chilandar
Τόμιτς Όλιβερ, Ο μητροπολίτης Βελιγραδίου Συμεών και το κτητορικό του έργο στη μονή Χιλανδαρίου

• Мако Владимир, Конаци светогорских манастира
Mako Vladimir, The Monastic Guesthouses on the Holy Mountain
Μάκο Βλάντιμιρ, Τα κονάκια των αγιορειτικών μοναστηριών

• Влаховић Петар, Етнолошке одлике манастира Хиландара
Vlahović Petar, The Ethnological Characteristics of the Monastery of Chilandar
Βλάχοβιτς Πέταρ, Εθνολογικά χαρακτηριστικά της μονής Χιλανδαρίου

• Петровић Даница, Појање у рукописној ризници манастира Хиладнара
Petrović Danica, Chanting in the Manuscript Collection of the Monastery of Chilandar
Πέτροβιτς Ντάνιτσα, Εκκλησιαστική μουσική στη συλλογή χειρογράφων της μονής Χιλανδαρίου

• Јеротић Владета, Чудотворно лечење у медицини и Света Гора
Jerotić Vladeta, Miraculous Healing in Medicine and Mount Athos
Γέροτιτς Βλάντετα, Η θαυματουργική θεραπεία στην Ιατρική και στο Άγιον Όρος