Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Πρακτικά επιστημονικού Συνεδρίου (Πάρος 29 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 1998)

Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. 
Πρακτικά επιστημονικού Συνεδρίου (Πάρος 29 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 1998). 
Πάρος 2000


Περιεχόμενα
Προσφώνησις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Αμβροσίου κατά την έναρξιν του Επιστημονικού Συνεδρίου
Χαιρετισμοί προς το Επιστημονικόν Συνέδριον
Παρουσίασις του Συνεδρίου από τον Αντιπρόεδρον της Οργανωτικής Επιτροπής πρωτοπρεσβύτερον καθηγητήν π. Θεόδωρον Ζήσην
Παρουσίασις τόμου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Εκατονταπυλιανή και η Χριστιανική Πάρος» από τον καθηγητήν κ. Κων. Μανάφην

• Καλαμάτας Αθανάσιος, Ο βίος του αγίου Αθανασίου του Παρίου. Χρονολογικά
• Αραμπατζής Χρήστος, Ο άγιος Αθανάσιος Πάριος στην ιστορική και θεολογική έρευνα
• Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος, Οι διδάσκαλοι του Αθανασίου Παρίου και η επίδρασή τους σ᾽ αυτόν
• Καραθανάσης Αθανάσιος, Το διδακτικό έργο του Αθανασίου Παρίου στην Θεσσαλονίκη και την Χίο
• Τσεντικόπουλος Διονύσιος, Βασικές κατευθύνσεις της διδασκαλίας του αγίου Αθανασίου του Παρίου
• Πασχαλίδης Συμεών, Άγνωστα και αυτόγραφα υμνοαγιολογικά έργα του αγίου Αθανασίου του Παρίου σε αγιορείτικα χειρόγραφα
• Νικόδημος Λαυριώτης ιερομ., Άγνωστος αυτόγραφος ακολουθία, ποίημα αγίου Αθανασίου του Παρίου, εις τον άγιον Μακάριον αρχιεπίσκοπον Κορίνθου τον Νοταράν και έτερα έργα αυτού εν τη Βιβλιοθήκη της Μεγίστης Λαύρας
• Μανάφης Κωνσταντίνος, Αθανασίου του Παρίου ανέκδοτος «Επιστολή αντιρρητική γενομένη προς την παρά τινων περί του Κυριακού σώματος κακοδοξίαν»
• Μεταλληνός Γεώργιος πρωτοπρ., Τα Λειτουργικά και Λειτουργιολογικά έργα του αγίου Αθανασίου του Παρίου
• Κασίνης Κωνσταντίνος, Τα ρητορικά Αθανασίου του Παρίου
• Chivu Ιωάννης πρωτοπρ., Μεταφράσεις έργων του αγίου Αθανασίου του Παρίου εις την ρουμανική γλώσσαν
• Καλλιακμάνης Βασίλειος πρωτοπρ., Η διδασκαλία περί συχνής θείας μεταλήψεως κατά τον Αθανάσιο Πάριο
• Ζήσης Θεόδωρος πρωτοπρ., Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς στα συγγράμματα και στη διδασκαλία του αγίου Αθανασίου του Παρίου
• Μαντούβαλου Μαρία, Το ιστορικό και οι λόγοι της σύγκρουσης του Αθανασίου Παρίου με τον Αδαμάντιο Κοραή
• Καραγεωργούδης Εμμανουήλ, Πολιτικές και Κοινωνικές διεργασίες στην Ευρώπη και στην Ανατολή και η στάση του αγίου Αθανασίου του Παρίου
• Μπρανγκ Λέων, Άγιος Αθανάσιος Πάριος και Απόστολος Μακράκης. Ομοιότητες και διαφορές
• Μεταλληνός Γεώργιος πρωτοπρ., Το πρόβλημα της αθεΐας κατά τον άγιο Αθανάσιο τον Πάριο
• Γόνης Δημήτριος, Αθανάσιος ο Πάριος και οι Σλάβοι με αφετηρία το βίο του αγίου Κλήμεντος
• Ήμελλος Στέφανος, Αθανασίου του Παρίου «Περί Παραδόσεως»