Σάββατο 29 Αυγούστου 2015

Radić Radivoj, Η μονή Βατοπεδίου και η Σερβία στον ΙΕ´ αιώνα
Radić Radivoj, 
«Η μονή Βατοπεδίου και η Σερβία στον ΙΕ´ αιώνα», Αθωνικά Σύμμεικτα 7: Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη, σ. 87-96. 
Αθήνα 1999