Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Μαυρομμάτης Λένος, Η σερβική πολιτική των προνομίων

Μαυρομμάτης Λένος, 
«Η σερβική πολιτική των προνομίων», Αθωνικά Σύμμεικτα 7: Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη, σ. 81-86. 
Αθήνα 1999